top of page
HEAD PROMOTeR APPLICATION

Project is growing, we are moving into new markets and are therefore looking for new people to join our expanding team. 

Location and commitments:

 • Rotterdam, the Netherlands

 • 3 - 4 hours each week.

 

Responsibilities:

 • Promote events through social media, flyers, and other marketing channels.

 • Build and maintain relationships with local businesses, influencers, and other potential partners. 

 • Build a promotor network within markets, coordinate with promotors on social media campaign activities. 

 • Attend events and network with potential customers to promote the club

 • Create and execute promotional campaigns to attract new customers

 • Collaborate with the marketing team to develop new ideas and strategies

 • Provide excellent customer service to guests and ensure they have a positive experience

 

Requirements:

 • Excellent communication and interpersonal skills

 • Strong network and ability to build relationships with potential partners

 • Ability to work part time.

 • Knowledge of local nightlife and entertainment scene

 • Ability to work independently and as part of a team

Benefits:

 • Commission based pay

 • Extensive networking opportunities within the Nightlife, festival and event industry. 

 • Experience organising small and large scale productions. 

Project groeit, we betreden nieuwe markten en zijn daarom op zoek naar nieuwe mensen om ons groeiende team te versterken.

Locatie en verplichtingen:

 • Rotterdam, Nederland

 • 3 - 4 uur per week.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Promoot evenementen via sociale media, flyers en andere marketingkanalen.

 • Bouw en onderhoud relaties met lokale bedrijven, influencers en andere potentiële partners.

 • Bouw een promoternetwerk op binnen markten, coördineer met promoters bij campagneactiviteiten op sociale media.

 • Woon evenementen bij en netwerk met potentiële klanten om de club te promoten

 • Promotiecampagnes bedenken en uitvoeren om nieuwe klanten aan te trekken

 • Werk samen met het marketingteam om nieuwe ideeën en strategieën te ontwikkelen

 • Bied uitstekende klantenservice aan gasten en zorg ervoor dat ze een positieve ervaring hebben

 

Vereisten:​

 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden

 • Sterk netwerk en vermogen om relaties op te bouwen met potentiële partners

 • Mogelijkheid om parttime te werken.

 • Kennis van het lokale nachtleven en uitgaansleven

 • Vermogen om zelfstandig en als onderdeel van een team te werken

Voordelen:​

 • Verloning op basis van commissie

 • Uitgebreide netwerkmogelijkheden binnen de uitgaans-, festival- en evenementenbranche.

 • Ervaring met het organiseren van kleine en grootschalige producties.

Thank you! We’ll be in touch.

Upload File
bottom of page